Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Kohti maailmaa, jota ei vielä ole ollut

Miten autoimme asiakkaitamme menestymään ensimmäisen toimintakautemme aikana? Se ja paljon muuta selviää ajankohtaisesta artikkelistamme.
Maailmanlaajuisesti kehno taloustilanne on laskenut teollisuuden investointihalukkuutta. Tilanne ei ole helppo, mutta me uskomme, että asiakaslähtöisellä kovalla työllä ja insinööritaidolla pärjätään myös tulevaisuudessa.

Prenner sai alkunsa syksyllä 2022 kahden pienen insinööritoimiston yhteenliittymänä. Yrityksemme nuoresta iästä huolimatta henkilöstöllämme on laaja kokemus ja ammattitaito teollisuuden projektien toteuttamisesta. Meillä on projektikokemusta yli 100 vuotta eri toimialoilta ja työntekijämme täydentävät hyvin toistensa osaamista. Olemme lyhyen elinkaaremme aikana saaneet olla mukana toteuttamassa projekteja, jotka ovat kehittäneet meitä kohti visiotamme olla halutuin projektinhoitokumppani teollisuuden hankkeissa.

Teollisuuden laantuneet investoinnit ja yleinen taloustilanne vaativat ponnisteluja sekä ohjaavat uudistumaan

Tilanne uusien teollisuusinvestointien osalta on tällä hetkellä laskussa, vaikka joitain suuriakin investointeja ollaan lähiaikoina tehty. Esimerkiksi EKn mukaan investoinnit laskevat vuonna 2024 kaksi prosenttia 7,7 miljardiin euroon. Uskomme kuitenkin vihreän siirtymän kasvattavan investointeja tulevaisuudessa, kunhan pidämme huolen, että olemme investoinneille houkutteleva maa ja että meillä on osaavaa työvoimaa. Kilpailu projekteista ja niihin mukaan pääsystä on kovaa, ja sen eteen on uurastettava jatkuvasti. Joukosta erottuminen voi olla välillä vaikeaa. Voimme ylpeänä ja asiakaspalautteen tukemana sanoa, että olemme olleet luottamuksen arvoisia, kun olemme päässeet auttamaan asiakkaitamme rakentamaan maailmaa, jota ei vielä ole ollut.

Asiakaslähtöisyys ja hyvinvoivat työntekijät ovat avain menestymiseen

Kaiken toimintamme lähtökohtana ovat asiakkamme ja heidän tarpeensa. Me haluamme ymmärtää asiakkaidemme liiketoimintaa kyetäksemme tarjoamaan parasta palvelua. Tyytyväiset asiakkaat kertovat siitä, että projektille asetetut tavoitteet on saavutettu, olemme tehneet työmme hyvin ja olemme jopa ylittäneet odotukset. Uskomme, että kun kannustamme ja uskomme työntekijöihimme, he haluavat myös tehdä parhaansa asiakkaiden tyytyväisyyden eteen. Avoin työilmapiiri mahdollistaa ajatusten ja ideoiden jakamisen matalalla kynnyksellä.

Tiimi- ja yhteistyön merkitys

Prenneriä perustettaessa meillä oli selkeä visio yrityksen toiminnasta. Meidän tarvitsi vain löytää arvoihimme sopivat ja osaavat työntekijät. Toimintamme kasvaessa ja projektien lisääntyessä huippuporukkamme tulee varmasti tarvitsemaan lisää huipputyyppejä. Olemme huomanneet, että työilmapiirillä ja avoimuudella on valtava merkitys työn tuloksiin ja siten yrityksen toimintaan. Uskolliset ja hyvinvoivat työntekijät haluavat myös tehdä yrityksen menestyksen eteen töitä.

Missä onnistuimme ensimmäisen toimintakautemme aikana? Alla on listattu muutamia ensimmäisen toimintakautemme projekteja.

Olemme olleet mukana rakentamassa uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa Etelä-Pohjanmaalle valmistuneissa tuulipuistoissa. Tuulipuistoissa on yhteensä 45 voimalaa, joiden nimellisteho on lähes 250 MW. Vastasimme infratöiden toteuttamisen valvonnasta, johon kuului tuulivoimaloiden perustusten lisäksi teiden ja nostokenttien rakentaminen sekä sisäverkon kaapelointi.

Yhteistyömme pohjoismaisen biotuoteyhtiö kanssa sai jatkoa, kun pääsimme toteuttamaan kraftlaineria valmistavan kartonkikoneen vuosi-investointeja. Vastasimme projektin toteutuksesta kokonaisvaltaisesti suunnitteluttamisesta hankintoihin, asennukseen ja käyttöönottoon. Investoinneilla parannetaan tehtaan tuottavuutta, käytettävyyttä ja huollettavuutta. Puupohjaisista uusiutuvista materiaaleista valmistetuilla pakkauksilla vähennetään uusiutumattomien materiaalien käyttöä. Lisäksi puupohjaisista materiaaleista on moneksi. Esimerkiksi muotoon puristetuilla kuiduilla voidaan korvata muovisia kertakäyttöastioita tai biopohjaisilla vaahtomateriaaleilla öljypohjaisia pakkausvaahtoja.

Oulun Linnanmaalle rakennettavan Nokian uuden kampuksen rakennustyöt saavuttivat harjakorkeuden juuri vuodenvaihteen jälkeen. Rakennusprojekti on edennyt aikataulussa rakennustöiden alkaessa vuonna 2022. Uusi kampus on valmistuessaan maailmanlaajuisesti merkittävä radioteknologian tutkimus- ja tuotekehityskeskus. Tulevaisuuden teknologiaa sisältävässä keskuksessa olemme vastanneet sähkötöiden valvonnasta ja koordinoinnista. Työt jatkuvat hyvällä tahdilla ja Nokian Oulun tiimi odottaa innolla muuttoa uusiin tiloihin vuonna 2025.

Suomen rakennuskannan vanhetessa rakennukset eivät vastaa enää nykyisiin käyttötarkoituksiin ja osalla  rakennuksista korjausvelka on niin suuri, jolloin ainoa järkevä ratkaisu on purkaminen. Rakennukset kuitenkin aiheuttavat merkittävän osan meidän päästöistä. Onneksi päästöihin voidaan vaikuttaa purkumateriaalien hyötykäytöllä. Autoimme kunnallisia päätöksentekijöitä ratkaisemaan kiinteistöjen ympäristöystävällisen tulevaisuuden, kun toteutimme esiselvityksen lajittelevasta purusta ja materiaalien hyötykäytöstä. Esiselvityksen myötä myös palveluvalikoimamme laajentui ja autamme kiinteistönomistajia purkamaan purkukuntoiset rakennukset tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Palvelumme kattavat myös digitaaliset ratkaisut. Suomen talouskasvu saadaan nousuun tuottavuuden kasvulla. Tällä hetkellä kärsimme tuottavuuden huonosta kehityksestä ja joillakin toimialoilla jopa tuottavuuden laskusta. Digitaalisilla ratkaisuilla voimme vapauttaa työntekijöiden aikaa tuottavaan työhön. Siihen työhön, mistä he pitävät ja ovat innokkaita tekemään. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoiminnan ja pystymme luomaan digitaalisia ratkaisuja, joilla parannetaan tuottavuutta ja tehostetaan toimintaa. Vuoden aikana autoimme asiakastamme parantamaan vaativien hitsausprojektien tuottavuutta kehittämällä hitsaustiedon hallintaan räätälöidyn ohjelmistoratkaisun.

Lisäksi kehitimme työkalun rakennusten ilmastovaikutusten arviointiin. Vuonna 2025 voimaan astuvan rakennuslain muutoksen yhteydessä rakennusten ilmastovaikutukset on arvioitava rakennuslupavaiheessa. Työkalun avulla pystymme tarjoamaan nopeaa ja kilpailukykyistä ilmastovaikutusten arvioinnin palvelua rakennusteollisuuteen.

Yllä olevat esimerkit ovat konkreettisia tekoja kohti missiotamme rakentaa maailmaa, jota ei vielä ole ollut. Jatkamme määrätietoista työtämme ja odotamme innolla, kun voimme kertoa vuoden 2024 tapahtumista.

Ota yhteyttä

Antti Kärkkäinen
Partner, DI
Teollisuus ja uusiutuva energia
Jaa somessa