Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Rahoitus mahdollistajana yritystoiminnan kehittämiselle

Mitä jos voisit kattaa jopa 80 % kehityshankkeesi tai investointisi kuluista rahoituksen avulla? Lukaise artikkelista eri rahoittajakanavat ja vinkkejä rahoitushakemuksen tekoon.

Eri julkisten rahoittajien sivuilla on jatkuvasti käynnissä rahoitushankehakuja, jotka ovat haettavana tietyllä aikavälillä. Rahoituksen painotukset vaihtelevat rahoittaja- ja hankekohtaisesti. Jotkut hankehaut painottavat esimerkiksi kansainvälistymistä kun taas toiset haut voivat painottaa vihreän siirtymän edistämistä. Joissain hakemuksissa toimialalla ei ole merkitystä, ja rahoitusta voi hakea myös yrityksen kehittämiseen tai liiketoiminnan kansainvälistymisen tukemiseen.

Mitä tarkoittaa rahoitus ja mihin se kohdistuu?

Rahoituksen päällimmäinen tarkoitus on erikokoisten yritysten toiminnan tukeminen joko avustuksilla tai lainarahoituksella. Rahoituksia myönnetään kehitys- ja innovaatiohankkeisiin, yritysten kansainvälistymis- ja vientiprosessien kehittämiseen sekä sellaisiin projekteihin ja konsepteihin, jotka tuovat Suomelle suoria hyötyjä esimerkiksi verotulojen ja työllistymisen kautta.

Rahoituskanavavaihtoehdot

Julkisten rahoituskanavien lisäksi yksityishenkilöt voivat rahoittaa projekteja tai investointeja pitkälti haluamallaan summalla. Tässä artikkelissa keskitytään julkisiin rahoituskanaviin, joista tunnetuimpia ja yleisimmin käytettyjä hakukanavia ovat:

 • ELY-keskukset
 • Business Finland
 • Paikalliset Leader -ryhmät
 • STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöt)
 • Sitra
 • EU-rahoitus
 • Yksityiset rahoittajat

Rahoitushakuprosessi on aikaa vievä kokonaisuus

Rahoitusprosessin yhteydessä on hyvä tiedostaa, ettei pelkkä hakemuspohjan kysymyksiin vastaaminen riitä, eikä myönteinen rahoituspäätös tarkoita automaattisesti lisäeurojen ilmestymistä tilille. Alla esimerkki rahoitusprosessin tyypillisestä etenemisestä:

 1. Tehdään kattava hankesuunnitelma ja sen pohjalta täytetään rahoitushakemus
 2. Lähetetään hakemus rahoittajalle
 3. Hakemus käsitellään ja rahoituspäätös tehdään
 4. Hanke toteutetaan
 5. Haetaan kuluille maksatusta rahoittajalta, joka tekee erillisen maksatuspäätöksen
 6. Hankkeen loppuvaiheessa annetaan palaute ja tehdään jälkikäteis- sekä vaikuttavuusarviointi.

 

(Lähde: ELY-keskus)

 

Projekti tai investointi ei voi milloinkaan olla pelkästään haettavan rahoituksen varassa, vaan rahoitusta hakevalla yrityksellä on oltava edellytykset itse maksaa kustannukset sekä toiminnan on oltava riittävän vakavaraista. Osassa rahoitushakemuksista voidaan hakea ennakkomaksatusta, jota saa enimmillään 30 % koko myönnettävästä tuesta. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen tukea haetaan erillisillä maksatushakemuksilla toteutuneiden kustannusten pohjalta, jotka ovat tukikelpoisia. Tukikelpoiset kustannukset vastaavat hankehaun sisältöä; esimerkiksi investointihankkeessa tukikelpoisia kustannuksia ovat välttämättömät investoinnit, eivät esimerkiksi henkilöstön palkkakustannukset.

Helppoa vai vaikeaa?

Rahoitushakemusten tekoa pidetään haastavana, aikaa vievänä sekä osittain byrokraattisena prosessina. Totta on, että hakemusta tehdessä on tärkeää perehtyä eri näkökulmiin ja asioihin, jotka rahoitettavaan projektiin liittyvät. Hakemuksen teko vaatii pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta, sillä huolimattomasti tehty hakemus lähtökohtaisesti aina hylätään, jolloin se palautuu uudelleentäytettäväksi. Hakemuksen teko vie usein runsaasti aikaa, jolloin kannattaa miettiä hakemusprosessin teetättämistä esimerkiksi konsulttityönä.

Ulkoistamisen hyödyt

Rahoitushakemusten teko ja myöhemmät maksatushakemukset voi olla järkevä ulkoistaa, koska ne voivat viedä yllättävän paljon aikaa. Ulkoistamalla rahoitushakemusprosessin, oman henkilöstönne työpanos voidaan keskittää sinne, missä sitä eniten tarvitaan: ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Jos tarvitsette apua oikean hankehaun löytämisessä tai muissa rahoitukseen liittyvissä asioissa, niin soita tai laita meille sähköpostia. Autamme teitä mielellämme projektinne kaikissa eri vaiheissa!

Ota yhteyttä

Lauri Saari
Projekti-insinööri, ins.
Teollisuus
Jaa somessa