Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Tulevaisuuden rakentajat – Jaakko Hettula

Jaakko avaa näkemyksiään siitä, millaista on teollisuuden suurprojektien vetäminen ja mistä tunnistaa hyvän johtajan

Jaakko Hettula on ollut rakentamassa tulevaisuutta jo 1980-luvulta lähtien työuran kulkiessa paperikonesuunnittelusta metsäintegraatin energiantuotannon ja –jakelun johtoon. Prennerille ”Jaska” tuli vuoden 2022 loppupuolella tekniseksi asiantuntijaksi ja projektijohtajaksi. Vuosikymmenien kokemuksella teollisuuden suurinvestoinneista ja energiantuotannosta Jaakko vastaa Prennerillä siitä, että asiakkaamme saavat investoinnit tuottamaan johtamalla projekteja ja olemalla luotettava asiantuntija sähköistykseen sekä energiantuotantoon liittyvissä asioissa.

Jaakon mielestä päätöksentekokyky ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat tärkeitä projektijohtajan ominaisuuksia. ”Mielestäni huono päätös on aina parempi kuin tekemätön päätös. Yritän joka päivä olla sellainen johtaja, joka johtaa omalla esimerkillään. Se on mielestäni äärettömän tärkeä ominaisuus, jota ilman näissä työtehtävissä ei pärjää.”

Projektijohtaminen on suuri ja vaativa kokonaisuus

Kokeneempaa työntekijäkaartiamme edustavalla Jaakolla on merkittävä kokemus suurista teollisuuden investointiprojektien johtamisesta. Jaakko on ollut vetämässä useita vuosia suurhankkeita, jotka ovat koostuneet useasta eri osakokonaisuudesta. Projektijohtaja vastaa investoinnin toteutuksesta aikataulussa ja budjetissa.

”Kukaan ei ole yksilölle täydellinen johtaja inhimillisistä syistä eikä tarvitsekaan, riittää kunhan johtaja on ennen kaikkea rehellinen, esittää asiat realistisesti ja näyttää esimerkkiä jokapäiväisellä tekemisellä. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei johtajana itse tee kaikkea. Alaisiin täytyy luottaa ja heidän kanssaan on pystyttävä aidosti keskustelemaan.”

Projektijohtamisen haasteet ja niiden ratkaiseminen

Jokaisessa projektissa tapahtuu jotain sellaista, mitä ei joko ole hoksattu, tai ei ole ollut mahdollista tietää ennalta. Näillä haasteilla voi olla merkittävä vaikutus aikatauluun tai budjettiin. Haasteet tarjoavat uusia ratkaisuja ja strategioita, joiden avulla parhaassa tapauksessa ongelmat saadaan muutettua mahdollisuuksiksi. Tällaisissa tilanteissa projektijohtajilla on valtava merkitys: miten haasteet ratkaistaan, miten muutokset viedään käytäntöön ja miten ryhmähenki pidetään kasassa.

”Projekteissa on aina omat haasteensa ja muutoksensa, mutta vielä ei ole tullut sellaista haastetta vastaan, mistä ei yli oltaisi päästy. Muutos- ja lisätyöt ovat tyypillisiä projektien mutkittajia, sillä niitä on lähestulkoon joka projektissa enemmän tai vähemmän. Hyvällä johtamisella ja tiimityöskentelyllä sekä sitoutumisella projektiin saadaan haasteet ja muutokset selvitettyä.”

Kokemus näkyy jokapäiväisessä tekemisessä

”Olen kehittynyt eniten yleisessä tietotaidossa vuosien varrella, omaan tekemiseen uskominen on kasvanut ja asioiden esittäminen uskottavasti alaisille on muodostunut helpommaksi uran edetessä. Joka päivä kehittyy enemmän tai vähemmän eri asioissa, ja erityisesti teknologian jatkuva kehittyminen vaatii systemaattista uuden oppimista. Minusta on tärkeää pystyä jossain vaiheessa kertomaan nuoremmille sukupolville sitä tietotaitoa, minkä olen vuosien mittaan saanut itselleni. Informaatio ja taidot eivät saa jäädä hiljaiseksi tiedoksi, vaan se palvelee kaikkia, että osaamista jaetaan eteenpäin.”

Ota yhteyttä

Jaakko Hettula
Tekninen asiantuntija, ins.
Sähköistys ja Energiantuotanto
Jaa somessa