Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Andritz – Massan pesulinjan päivitys

Mondi Swiecien integroitu tehdas Puolassa tuottaa 500 000 tonnia sellua vuodessa sen viidelle paperikoneelle kuudesta. Kuuden paperikone tuottaa paperin 100% kierrätetystä materiaalista. Kaikkiaan laitos tuottaa 1,5 miljoonaa tonnia aaltopahvia, kraftlineria ja säkkipaperia. Vastataksen viiden paperikoneen kysyntään Mondi Swiecie halusi kasvattaa sellun tuotantoaan 25%.

Vanhan laitoksen päivittämisen kumppaniksi valikoitui maailmanlaajuinen teknologiatoimittaja Andritz, jolla oli paras osaaminen ja state-of-the-art -teknologia toteuttaa kapasiteetin kasvattaminen. Yhtenä osa-alueena Andritz toimitti Mondi Swicien kuitulinjalle uuden pesulinjan kahden käytössä olevan linjan rinnalle. Uusi pesulinja sisälsi DD-, GFF rumpupesurit sekä lajittamon päivityksen.

Saimme jatkoa aikaisemmin alkaneelle yhteistyölle, kun Andritz tilasi työmaapalvelut perustajayhtiöltämme Provestilta.

SITE palvelut

 • Asennusvalvonta
 • Urakoitsijoiden toiminnan ja turvallisuuden valvonta
 • Aikataulutus ja aikataulun hallinta urakoitsijoiden, asiakkaan ja eri teknillisten osa-alueiden välillä
 • Asennusten tarkastus ja hyväksyntä
 • Asennussuunnittelu ja asennusten organisointi
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta
 • Raportointi
 • Työmaapalavereiden järjestäminen
 • Kenttätestien järjestäminen ja raportointi
 • Käyttöönoton tuki
 • Kunnossapidon koulutus

QAQC palvelut

 • Toimitusten tarkastus

DOCS palvelut

 • Työmaadokumentaatio ja revisionhallinta