Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Kymsol, Tanska

Tanskalaisen ARC yhtiön Amager Bakke bioenergialaitos on kierrätykseen kelpaamatonta jätettä polttoaineena käyttävät sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos Kööpenhaminassa. ARC vastaanottaa jätettä vuosittain noin 600 000 asukkaalta ja 68 000 yritykseltä. ARC toimittaa vastaavasti asukkaille ja yrityksille sähköä ja kaukolämpöä polttamalla jätteet jätteenpolttolaitoksessa. Hanke toimii osana toimenpiteitä, joilla Kööpenhaminan kaupunki haluaa saavuttaa hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Kööpenhaminan vanhalle satama-alueelle rakennettiin Kööppenhaminan kaupungin tilaama kahden kattilan bioenergialaitos, jonka päälle rakennettiin laskettelukeskus ja näköalapaikka kaupunkilaisille. Oululainen eristysurakoitsija Kymsol toimitti Amager Bakken bioenergialaitokselle laite- ja putkistoeristykset. Hankkeen laajuuden ollessa valtava Kymsol halusi käyttää ulkopuolista konsulttia johtamaan työmaata, joka käynnisti perustajayhtiömme Provestin yhteistyön Kymsolin kanssa meidän toimittaessa Kymsolille työmaanjohdon palvelut.

SITE palvelut

  • Työmaan johto
  • Asennusvalvonta
  • Urakoitsijoiden johtaminen, ohjaaminen, koordinointi ja valvonta
  • Koordinointi loppuasiakkaan ja muiden urakoitsijoiden kanssa
  • Aikataulun hallinta
  • Edistymän seuranta
  • Loppuasiakkaan työmaapalvereihin osallistuminen
  • Raportointi

QAQC palvelut

  • Laadunhallinta