Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Kymsol, Tornio

Manga LNG:n Tornion LNG-terminaali on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun (LNG, liquefied natural gas) tuontiterminaali, joka tarjoaa terminaalipalveluja pohjoiselle teollisuudelle. Terminaalissa on 50 000 kuutiometrin varastosäiliö, nestemäisen maakaasun höyrystysprosessi ja LNG-laivojen tankkaus- eli bunkraustoiminto. Lisäksi alueella on lastauslaiturit LNG-säiliöautoille, jotka jakavat nesteytettyä maakaasua Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan. Nesteytetty maakaasu on puhtaampi energiaratkaisu teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. LNG ei tuota lainkaan rikkioksidipäästöjä ja se täyttää tiukat typenoksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästörajoitukset.

Yhteistyömme Kymsolin kanssa jatkui Kymsolin toimittaessa nesteytetyn maakaasuterminaalin teollisuuputkistoeristykset. Kokonaisuuten kuului LNG varastosäiliön, laivojen vastaanoton, purku- ja täyttöpisteiden sekä höyrytysaseman eristykset. Maakaasun virtauslämpötilan ollessa -162°C kylmäeristyksiltä vaaditaan äärimmäisiä eristysominaisuuksia ja laadunvarmistamisella on olennainen rooli eristysten toimivuuteen. Kymsol halusi varmistaa toimituksen laadun ja tilasi laadunhallinta palvelun perustajayhtiöltämme Provestilta.

SITE palvelut

  • Urakoitsijoiden ohjaaminen, koordinointi ja valvonta
  • Raportointi

PMA palvelut

  • Aikataulun hallinta
  • Riskienhallinta

QAQC palvelut

  • Työmaan laatujohtaminen
  • Laadun valvonta
  • Laatudokumentaation hallinta