Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Micropolis – lajittelevan purun esiselvitys

Osana Micropoliksen tavoitetta luoda ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaalla teimme esiselvityksen lajittelevan purun toteuttamiskelpoisuudesta.

Esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa lajittelevan purun käytännön toteuttamisesta, aikataulusta ja kustannuksista, laatia projektisuunnitelma Iin kunnan virastotalon purkupilottikohteeseen sekä tutkia lajittelevan purun liiketoimintamahdollisuuksia. Työssä selvitettiin mm.
– Tarvittavat luvat
– Purkukartoitus ja materiaalien inventointi
– Haitta-ainekartoitus
– Yleishyödykeliittymien katkaisut
– Hyötykäyttösuunnittelu
– Purku-urakkasopimuksen rakenne
– Rakennuksen purun valvonta
– Aikataulu ja kustannusarvio
– SWOT analyysi

Lajitteleva purku on purkumenetelmä, jossa eri osat ja materiaalit puretaan kokonaisina ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja materiaaleille kehitetään hyötykäyttökohteita. Purkumateriaalien hyödyntäminen on rakentamisen kiertotalouden keskeisiä tavoitteita. Suomi on sitoutunut hyödyntämään rakennus- ja purkujätteistä materiaalina vähintään 70% vuoteen. 85 % rakennus- ja purkujätteestä syntyy korjaamisessa tai rakennusten purkamisessa, joten purkuprosessien kehittämisellä ja lajittelevalla purulla merkittävä vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Micropolis on vihreän kasvun vauhdittaja, jonka ytimessä on ilmastotyö. Micropolis hyödyntää EU:n rahoitusohjelmia uusiutuvan energian ja ilmastotoimien tutkimuksessa ja kehittämisessä. Lisäksi Micropolis vastaa Iin kunnan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta, yrityspalveluista ja kuntaviestinnästä sekä -markkinoinnista.

Prenner on insinööritoimisto, joka rakentaa maailmaa, jota ei vielä ole ollut. Haluamme olla kumppani projektin koko elinkaarella ja palvelemme eri teollisuuden aloja toteuttamalla ideat käytäntöön.

PMA palvelut

  • Esiselvitys