Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Palvelut

SITE

SITE kenttäpalvelulla autamme asiakkaitamme johtamaan rakennus- ja asennusvaiheen käytännön toteutusta työmaalla. Johdamme rakennus- ja asennustyöt ja toimimme työmaan veturina sovittaen eri työvaiheet sujuvasti yhteen. Myös turvallisuuden valvonta ja johtaminen on meidän työmaahenkilöstön jokapäiväistä työtä. Puutumme herkästi epäkohtiin ja ongelmiin ja toimimme ratkaisukeskeisesti. Toimimme myös sujuvasti eri kulttuurien ja kielien kanssa. Sinä voit luottaa, että investointisi pääsee tuottamaan ajallaan ja voit keskittyä sinulle tärkeisiin tehtäviin. Olemme omistajan asialla ja palvelemme eri tehtävissä työmaan johdosta asennus- ja HSEQ valvontaan.

Palvelun hyödyt
1
Työmaajohtaminen
Me johdamme työmaan, sinä keskityt liiketoimintaasi
2
Valvonta
Valvomalla eri teknillisten osa-alueiden asennukset pidämme huolen asennusten laadusta
3
Turvallisuus
Hyvällä työmaan johtamisella ja yhteistyöllä asennukset valmistuvat aikataulussa ja työmaa pysyy turvallisena

Jokainen työmaa on yksilö, mutta onnistuakseen ne tarvitsevat johtajuutta ja organisointia. Palvelu voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi. Voimme toimia osana teidän työmaaorganisaatiota tai hoitaa puolestasi koko työmaan hallinnan ja johdon alusta lähtien.

Site kenttäpalvelulla auttamme sinua toteuttamaan projektin käytännön asennukset tarpeesi mukaan seuraavista osista.

Klikkaa palvelua nähdäksesi lisätietoa.

Työmaanjohtopalvelulla autamme sinua saavuttamaan projektin tavoitteet käytännön toteutuksen osalta. Onnistuneet rakennus- ja asennusprojektit vaativat erinomaista ja avointa yhteistyötä kaikkien urakkaan osallistuvien henkilöiden kesken. Toimimalla rakentavasti saamme kaikki osapuolet työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen, turvallisesti. Viestimme ja raportoimme työmaan tilanteesta avoimesti ja täsmällisesti, jotta sinä tiedät, missä vaiheessa työmaa etenee.

Työmaapäällikkömme toimivat työmaan koordinaattorina ja pitävät huolen, että asennustyöt sujuvat turvallisesti aikataulussa, budjetissa ja vastaavat suunnitelmia. Vastaamme työmaajärjestelyistä, yhteydenpidosta viranomaisiin, urakoitsijoihin ja muihin projektin sidosryhmiin. Järjestämme tarvittavat työmaapalaverit, jotka raportoimme selkeästi joko suomeksi tai englanniksi. Hallitsemme työmaan aikana esiintyvät muutokset ja ratkaisemme käytännön ongelmat. Sinä voit luottaa, että työmaasi on hyvissä käsissä ja projekti tulee valmiiksi suunnitelmien mukaan.

Asennusvalvontapalvelulla autamme sinua projektin käytännön toteutuksessa. Valvomme puolestasi asennustöiden edistymistä, turvallisuutta, laatua ja kustannuksia. Hallitsemme eri teknilliset osa-alueet rakennustöistä mekaanisiin laite- ja putkistoasennuksiin sekä sähkö- ja automaatioasennuksiin. Valvojamme osallistuvat ja tarvittaessa järjestävät työmaapalaverit ja rapotoivat joko suomeksi tai englanniksi. Toimimme työmaan yhteyshenkilönä urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien välillä ja koordinoimme työt sujuvasti yhteen. Kokoamme tekniset urakka-asiakirjat ja laadimme työlajikohtaiset urakkaohjelmat sekä vastuu- ja kustannusrajat ja valvomme niiden toteutusta. Teemme asennusten lopputarkastukset ja avustamme investoinnin käyttöönotossa yhteistyössä käyttöönottohenkilöstön kanssa

Laatuvalvontapalvelulla pidämme huolen puolestasi, että asennukset täyttävät sinun ja lainsäädännön vaatimukset. Sinä voit luottaa, että saat vaatimukset ja määräykset täyttävän investoinnin, joka tuottaa vuosia eteenpäin luotettavasti.

Laatuvalvojamme ovat erikoistuneet erityisesti hitsattavien rakenteiden laadunvalvontaan. Teemme visuaaliset tarkastukset työmaalla tehtäviin asennus- ja hitsaustöihin. Poikkeamiin sovimme korjaustoimet ja valvomme niiden toteutumista. Vastaamme, että hitsattavat rakenteet, kuten säiliöt, putkistot ja teräsrakenteet tehdään painelaitedirektiivin (PED) mukaisesti ja niille tehdään laajuuden mukaiset tarkastukset. Varmistamme, että urakoitsijoiden hitsaus- ja menetelmäohjeet sopivat projektin vaatimuksiin ja kehitämme sekä ylläpidämme laatuohjeistoa ja menetelmätapoja. Käymme puolestasi tekemässä toimitustarkastukset laitetoimittajien luona ja teemme toimittaja-auditointeja.

Työmaan logistiikan hallintapalvelulla autamme sinua hallitsemaan työmaan materiaalivirran. Logistiikkainsinöörimme suunnittelvat työmaan varastoalueet ja vastaavat työmaalle tulevista materiaaleista. Pidämme huolen, että materiaalit tulevat tarkastettua ja merkittyä ja ne viedään oikealle paikalle. Koordinoimme materiaalivirtoja urakoitsijoiden kesken ja pidämme huolen, että sovituista varastoalueista pidetään kiinni. Suunnittelemme raskaita kuljetuksia ja nostoja vaativat työt, jotta ne tulevat tehtyä tehokkaasti, turvallisesti ja oikeaan aikaan.

HSE valvontapalvelumme auttaa sinua pitämään työmaasi turvallisena. Turvallisuus syntyy hyvällä yhteistyöllä koko työmaahenkilöstön kesken. Vastaamme rakennus- ja asennusvaiheen turvallisuuden suunnittelusta ja valvonnasta. Teemme ja tarkastamme riskinarvioinnit yhdessä urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Teemme työmaan turvallisuusmittaukset (TR) ja järjestämme turvallisuuskierrokset ja turvavartit sekä tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Käsittelemme havaitut poikkeamat ja seuraamme yhdessä sovittujen korjaustoimenpiteiden toteutumista.