Prenner - Project engineering partner

prenner

project engineering partner

Palvelemme neljällä toimialalla

Teollisuus

Toteutamme teollisuuden projektit

Huolellisesti suunnitellut ja toteutetut teollisuuden investointiprojektit vahvistavat sinun kilpailukykyäsi. Insinöörimme ovat olleet toteuttamassa lukuisia teollisuuden investointihankkeita maailmanlaajuisesti. Ymmärrämme teollisuusprojektien tarpeet ja toimimme tiukoissakin aikatauluissa. Autamme päivittäin asiakkaitamme toteuttamaan projekteja, joilla rakennetaan kestävää yhteiskuntaa tarjoamalla projektinhoito-, kenttä-, laadunhallintapalveluja sekä teknistä dokumentointia. Asiakkaitamme ovat paperi-, sellu- ja metsätyhtiöt, kaivosyhtiöt, kemianyhtiöt, teräsyhtiöt, voimalaitokset ja niiden urakoitsijat.

Palvelumme teollisuuden asiakkaillemme
PMA projektinhoito
SITE kenttäpalvelut
QAQC laadunhallinta
DOCS tekninen dokumentointi

Antti Kärkkäinen

Uusiutuva energia

Vihreän siirtymän investointia

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan vihreän siirtymän investoinnit tuulivoimasta hajautettuihin energiavarastoihin, jotka tukevat saavuttamaan päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteet. Käynnissä on maailmanlaajuinen energia-alan murros, jossa tarvitaan kiihtyvästi pääomia ja osaamista uusiutuvien ja vähäpäästöisten teknologioiden hyödyntämiseen ja energian tuotantoon. Haluamme olla mukana ratkaisemassa koko maailmaa koskettavaa ongelmaa rakentamalla tulevaisuuden energiaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uusiutuvan energian asiakkaitamme ovat energia- ja tuulivoimayhtiöt sekä niiden urakoitsijat.

Palvelumme uusiutuvan energian asiakkaillemme
PMA projektinhoito
SITE kenttäpalvelut

Arto Happo

Vesi

Veden- ja jätevedenkäsittelyn investointia

Autamme yhdyskuntia ja teollisuutta veden- ja jätevedenkäsittelyn investointien toteuttamisessa. Olipa kyseessä uuden vesilaitoksen rakentaminen tai kalavesien kunnostus, niin haluamme antaa osamme yhteiskuntamme elinolosuhteiden parantamiseen niin, että luonto kiittää. Tarjoamme projektinhoitopalvelua sekä rakennus- ja asennusvaiheen työmaiden johtoa vedenkäsittelyn käyttö-, korvaus- ja kasvuinvestointien hallintaan. Asiakkaitamme ovat kunnalliset vesilaitokset ja eri teollisuudenalojen yhtiöt.

Palvelumme vesiasiakkaillemme
PMA projektinhoito
SITE kenttäpalvelut
QAQC laadunhallinta
DOCS tekninen dokumentointi

Tuomo Vengasaho

Infra

Haluamme tehdä infrarakentamisen sinulle helpoksi. Autamme kaupunkeja, kuntia, virastoja sekä energia että teollisuuden alojen yhtiöitä toteuttamaan infrahankkeet. Olipa kyseessä liikenteen tai yleisten alueiden uudistaminen tai korjaus, ympäristö- tai vesihuollon, kunnallistekniikan, tuulivoimapuiston tai vesistörakentamisen infrahanke, olemme apunasi suunnitteluttamisessa, hankinnoissa ja urakoiden kilpailuttamisissa sekä työmaan valvonnassa. Johdamme projektin ja työmaan puolestasi joko itsenäisesti tai osana teidän organisaatiota. Asiakkaitamme ovat virastot, kaupungit ja kunnat, vesilaitokset, tuulivoima- ja energiayhtiöt sekä niiden urakoitsijat.

Palvelumme infra-asiakkaillemme

PMA projektinhoito
SITE kenttäpalvelut

Arto Happo